voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

Vanwege voorjaarsvakantie is de praktijk gesloten van 1 t/m 6 maart.

Voor levensbedreigende spoed, waarbij elke seconde telt: bel 112.

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur zijn collega huisartsen beschikbaar, voor medische zaken die niet kunnen wachten tot na onze vakantie, kiest u via het keuzemenu toets 5,  u wordt dan doorverbonden met een waarnemende huisartspraktijk. Voor spoedeisende zaken, toets een één.

Tijdens de vakantie wordt de herhaalreceptenlijn niet afgeluisterd, bel voor herhaalrecepten de waarnemende collega’s via het keuzemenu, toets 5

Voor spoedgevallen ‘s avonds, ’s nachts, in het weekend , kunt u contact opnemen met de Spoedpost HAARLEM  telefoon 023 – 2 24 25 26.

 

 

Due to spring break, the practice is closed from 1 to 6 March.

For life-threatening emergencies, where every second counts: call 112.

On working days between 08:00 and 17:00, colleague GPs are available for medical matters, if you can’t wait until after our holiday, choose button 5  from the selection menu, you will be connected to an acting general practitioner. For urgent matters, press a one.

During the holidays, the repeat-prescription line will not be tapped, for repeat-prescriptions call the GP colleagues via the selection menu, key 5

For emergencies in the evening, at night, during the weekend, you can contact the HAARLEM Emergency Service (HAP)  023 -2 24 25 26 .

 

 Call Now Button
Translate »